Szanowni Państwo w celu zapoznania się z zakresem wymiarowym prosimy kliknąć na wybrany gatunek.

1. Grade 1 R50250 3.7025A
2. Grade 2 R50400 3.7035
3. Grade 3 R50550 3.7055
4. Grade 4 R50700 3.7065
5. Grade 5 R56401 3.7164
6. Grade 5 ELI R56400 3.7165 / 3.7164.1
7. Grade 6
Ti - 5Al - 2.5Sn
8. Grade 7 R52400 3.7235
9. Grade 9 R56320 Ti - 3Al - 2.5V, 3.7195
10. Grade 11 R52550 3.7225
11. Grade 12 R53400 Ti - 0,3Mo - 0,8Ni, 3.7105
12. IMI 230
Ti - 2,5Cu
13. IMI 317
Ti - 5Al - 2,5Sn
14.
R56400 ATI 6-4 - MIL
15. Grade 23 IMI 318 R56407
Ti -6Al - 4V ELI, ATI 6-4 ELI, 3.7165
16. IMI 367
Ti - 6Al - 7Nb
17. IMI 550
Ti - 4AI - 4Mo - 2Sn - 0,5Si
18. IMI 551
Ti-4Al-4Sn-4Mo-0,5Si-0,1С
19. IMI 617
Ti - 5Al - 2Sn - 2Zr - 4Mo -4Cr
20. IMI 679
Ti-11Sn-5Zr-2,3Al-1Mo-0,2Si
21. IMI 685
Ti - 6Al - 5Zr - 0,5Mo - 0,25Si
22. IMI 829
Ti - 5,5Al - 3,5Sn - 3Zr - 1Nb - 0,25Mo - 0,3Si
23. IMI 834
Ti - 5,8AI - 4Sn - 3,5Zr - 0,7Nb - 0,5Mo - 0,35Si
24. IMI 6242 R54620 /R54621 Ti - 6Al - 2Sn - 4Zr - 2Mo
25. АТЗ
Ti - 3Al - 0,3Si -0,6Cr - 0,4Fe
 
26. AT6
Ti - 6Al - 0,3Si - 0,6Cr - 0,4Fe
 
27. Beta CEZ
Ti - 4Mo - 2Cr - 1,2Fe - 5Al - 2Sn - 4Zr
28. Beta 2 IS
Ti-15Mo-3Al-2,7Nb-0,25Si
29. Beta III
Ti - 11,5Mo - 6Zr - 4,5Sn
30. Beta С
Ti - 8V - 6Cr - 4Mo - 4Zr - 3Al
31. Corona 5
Ti - 4,5Al - 5Mo - 1,5Cr
32. LT31
Ti - 3AI - 4V
33. ОТ4
Ti - 4Al - 1,5Mn
34. OT4-0
Ti - 1Al - 1Mn
35. OT4-1
Ti - 2Al - 1,5Mn
36. OT4-1V
Ti - 3Al -2,5V
37. ОТ4-ЗV
Ti - 5Al - 2,5V
38. PT-7М
Ti - 2Al - 2,5Zr
39. PТ-ЗV
Ti - 4Al - 2V
40. RMI
Ti - 6,4Al - 1,2Fe
41. SP-700
Ti 4,5Al - 3V - 2Mo - 2Fe
 
42. ТА 4
Ti - 3Al
43. ТА 5
Ti - 4Al - 0,005B
44. ТА 8
Ti - 5Al - 2,5Sn - 3Cu - 1,5Zr
45. TC1
Ti - 2Al - 1Mn
46. TC2
Ti - 3Al - 1,5Mn
47. TC6
Ti - 6AI - 2,5Mo - 2Cr - 0,5Fe - 0,25Si
48. TC7
Ti - 6Al - 0,6Cr - 0,4Fe - 0,4Si - 0,01B
49. TC9
Ti-6,5AI-2,5Sn-3,5Mo-0,3Si
50. TC10
Ti-6Al-6V-2Sn-0,5Fe-0,5Cr
51. TCll
Ti - 6Al - 1,5Zr - 3,5Mo - 0,3Si
52. Ti-62S
Ti - 6Al-1,7Fe - 0,1Si
53. Ti-64
Ti - 6Al - 4V
54. Ti-74
Ti -7Al - 4Mo
55. Ti-125
Ti - 6V - 6,2Mo - 5,7Fe - 3Al
56. Ti-431
Ti - 4Al - 3Mo - 1V
57. Ti-662 R56620 Ti - 6Al - 6V - 2Sn
58. Ti-811 R54810 Ti - 8AI - 1Mo - 1V
59. Ti-1100
Ti - 6Al - 2,75Sn - 4Zr - 0,4Mo - 0,45Si
60. Ti-4721
Ti - 10V - 7Mo - 2Fe - 1Zr - 4Al
61. Ti-4242S
Ti - 6Al - 2Sn - 4Zr - 2Mo - 0,1Si
62. Ti-5522S
Ti - 5Al - 5Sn - 2Zr - 2Mo - 0,25Si
63. Ti-5621S
Ti - 5Al - 6Sn - 2Zr - 1Mo - 0,25Si
64. Ti-621/0,8
Ti - 6Al - 2Nb - 1Ta - 0,8Mo
65. Ti-6246 R56260 Ti - 6AI - 2Sn - 4Zr - 6Mo
66. Ti-62222S
Ti -6AI-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0,25Si
67. Ti-8823
Ti - 8Mo - 8V - 2Fe - 3Al
68. Ti-P68
Ti - 4Al - 4Mo - 2Sn
69. Ti-10-2-3
Ti - 10V - 2Fe - 3Al
 
70. Ti-13-11-3
Ti - 13V - 11Cr - 3Al
71.

Ti - 15Mo
72. Ti-15-3
Ti - 15V - 3Cr - 3Al- 3Sn
73. Ti-15-5
Ti - 15Mo - 5Zr
74. Ti-15-5-3
Ti - 15Mo - 5Zr -3Al
75.

Ti - 8V - 5Fe - 1Al
76.

Ti - 16V - 2,5Al
 
77.

Ti - 20V - 4Al - 1Sn
 
78. Transage 129
Ti - 11,5V - 2Al - 2Sn - 11Zr
79. Transage 134
Ti - 12V - 2,5Al - 2Sn - 6Zr
80. Transage 175
Ti - 13V - 2,7Al - 7Sn - 2Zr
81. Tikrutan LT
Ti - 5Al - 2,5Fe
 
82. ТV2
Ti - 8Cr - 5Mo - 5V - 3Al
83. TV3
Ti - 10Mo - 8V -1Fe- 3,5Al
84. VT3-1
Ti - 6AI - 2,5Mo - 1,5Cr - 0,5Fe - 0,3Si
85. VТ5
Ti - 5Al
86. VТ6K
Ti - 6AI - 4,5V
87. VT6S
Ti - 5AI -4V
88. VT8
Ti - 6,5Al - 3,3Mo - 0,3Si
89. VT8-1
Ti - 6,3Al - 1Sn - 1Zr - 3,3Mo - 0,18Si
90. VT8M
Ti - 5,5Al - 4Mo - 0,2Si
91. VT8M-1
Ti - 5,4Al - 1Sn - 1Zr - 4Mo - 0,15Si
92. VT9
Ti - 6,5Al - 3Mo - 1,5Zr - 0,25Si
93. VT14
Ti - 5Al - 3Mo - 1V
94. VT16
Ti - 3Al - 4,5V - 5Mo
95. VT18u
Ti - 6,5Al - 2,5Sn - 4Zr - 1Nb - 0,7Mo - 0,15Si
96. VT19
Ti - 5,5Mo - 3,5V - 5,5Cr - 3Al - 1Zr
97. VT20
Ti - 6,5AI - 1Mo – 1V - 2Zr - 0,15Si
98. VT22
Ti - 5Al - 4,75Mo - 4,75V - 1Cr - 1Fe
99. VТ22c
Ti - 3Al - 5V - 5Mo - 1,2Cr - 1,2Fe
100. VT22m
Ti-5AI-5Mo-1V-1Cr-1Fe-1,5Sn-2Zr
101. VT23
Ti - 5AI - 4,5V - 2Mo - 1Cr - 0,6Fe
 
102. VT25u
Ti - 6,5Al - 1,5Sn - 4Zr - 2Mo- 1W - 0,15Si
103. VT32
Ti - 8V - 8Mo - 1,5Cr - 1,5Fe - 3Al
104. VT35
Ti - 15V - 3Cr - 3Al - 3Sn - 1Zr -1Mo
105. WL 3.7105
Ti - 0,8Ni - 0,3Mo
106. ZT3
Ti - 5Al - 2Sn - 5Mo - 0,35Si - 0,02Ce
107. 4207
Ti - 2,5Zr - 2,5Ni